Műszaki segédlet

FŰTŐÉRTÉK

Az EN 437 szabvány szerint a fűtőértéken azt a hőtartalmat értjük, amely 1 m³ gáz elégetésekor keletkezik.

 

Ez kétféle módon határozható meg:

 • alsó fűtőérték (PCI-Hi): az égéstermékben jelenlévő gőz látens hőtartalmát nem veszik figyelembe (távozik a kéményen),
 • felső fűtőérték (PCS-Hs): az égéstermékben jelenlévő gőz folyadékká való „kicsapatásával” együtt értendő a hőtartalom.

 Gázfajta

Az EN437 szerint

Átszámítva kWh/m³-re

 

Hi

Hs

Hi

Hs

 

MJ/m³

MJ/m³

kWh/m³

kWh/m³

 G20 földgáz (Lacq / orosz gáz) 

34,02

37,78

9,45

10,49

 G25 földgáz (Groningen)

29,25

32,49

8,12

9,02

 G31 propángáz

88,00

95,65

24,44

26,57

Mértékegység átváltás:

 • Az EN 437 szabvány MJ/m³ mértékegységet használ minden gáztípusnál.
 • A kWh/m³ átváltás a G20 és G25 jelű gázoknál: 1 kWh/m³= 3,6 MJ.
 • A G31 jelű gáz esetében az átváltás 15ºC-on, 1013 mbar-nál: 1 MJ/kg = 1,82 MJ/m³ 

 

A következő arány áll fenn az alsó és a felső fűtőérték között:

 • G20-nál: Hs = 1,11 × Hi
 • G25-nél: Hs = 1,11 × Hi
 • G31-nél: Hs = 1,09 × Hi

 

ENERGIA

Az energia mértékegysége a kalória (jele cal, eredete latin, calor = hő) az a hőmennyiség, amely 1 gr 14,5 ºC víz hőmérsékletét   15,5 ºC-ra emeli 1 atmoszféra, azaz 101,325 kPa nyomáson.

 

Az energiatartalom kifejezésére szolgáló egységek:

 • Kalória (Cal): a hőenergia mértékegysége
 • Joule (J): a munka mértékegysége
 • Watt-óra (Wh): az elektromos munka mértékegysége

 

A mértékegységek átszámítása:

 • 1 kWh = 3,6 MJ = 860 kcal
 • 1 cal = 4,18 J

 

TELJESÍTMÉNY

A teljesítmény az időegység alatt felhasznált energiát jelenti.
Teljesítmény [kW] = Energia [kWh] / Időtartam [h]

 

FÖLVETT TELJESÍTMÉNY

A gázkészülék által a gázcsatlakozásnál, a gázhálózatból fölvett teljesítmény.

PCI vagy PCS érték adható meg kW-ban. A PCS érték 10%-kal magasabb a PCI értéknél.

 

A FÖLVETT TELJESÍTMÉNY MEGHATÁROZÁSA

A fölvett teljesítmény a gázmérőn mért fogyasztásból az alábbi képlettel határozható meg:

 

                                    273         1013+p        V

QPCI = 0,278 × Hi × ————  × —————   × —  × 3600     [kW]

                                    273+T      1013            t 

Ahol:  

QPCI: fölvett teljesítmény PCI [kW] 

Hi: a gáz alsó fűtőértéke [MJ/m³] 

T: a gáz hőmérséklete [°C]

p: a gáz nyomása [mbar]

V: az időegység alatt « t » felhasznált gázmennyiség [m³]

t: a fogyasztás « V » időtartama [s]

 

Ezt a képletet a gázmérők hitelesítéséhez használják a hozzájuk csatlakoztatott fogyasztók szerint.

 

HASZNOS TELJESÍTMÉNY

kW-ban kifejezve az a hő, amit a készülék bocsát ki magából.

A hőközlési módok:

 • konvekció: hőátadás a levegő által (légmozgással)
 • sugárzás: hőátadás elektromágneses sugárzással (a hőt a talaj és tárgyak nyelik el).

 

ÉGÉSI HATÁSFOK

                                       Hasznos teljesítmény [kW]

Égési hatásfok [%] =  ————————————————————

                                       Fölvett teljesítmény PCI [kW]

 

A veszteség lényegében az égéstermék eltávozásával keletkezik.

 

FÜSTCSŐCSATLAKOZÁS

Típus

Láng

Szerelés

Kivezetés

Az égési levegő vétele

Az égéstermékek eltávozása

  A

 

 

nincs

helyiségből

helyiségbe

  B22

szívott

tető

egycsöves

helyiségből

szabadba

  B23

nyomott

  C12

szívott

oldalfal

koncentrikus

szabadból

  C13

nyomott

  C32

szívott

tető

  C33

nyomott

 

Példák:

 • a vörösen sugárzó az A típusba,
 • a sötéten sugárzók és a hőlégfúvók kivezetése a B vagy a C típusba tartozik.

 

"A" szerelési típus:

 • a készülék nem rendelkezik égéstermék elvezetéssel,
 • a fűtött helyiség folyamatosan történő, természetes vagy mesterséges szellőztetése szükséges.

 

"B" szerelési típus:

 • nyomáshiányos levegőjű helyiségekben nem ajánlott,
 • az égéshez a fűtőkészülék teljesítményének megfelelő levegőmennyiséget szellőztetéssel kell biztosítani.

 

"C" szerelési típus:

 • zárt égésterű szerelés, nem terheli a helyiség levegőjét

 

A SOLARONICS a fűtőkészüléket a velük együtt tanúsított kivezetésekkel forgalmazza. Más típusú kivezetés használata minősítést igényel.

 

A GÁZHÁLÓZAT NYOMÁSA

A készülékek az alábbi gáznyomás értékekkel üzemelnek.

 Gázfajta

Gáznyomás [mbar]

legalacsonyabb

névleges

legmagasabb

 Földgáz -        Lacq / orosz gáz

G20

17

20

25

 Földgáz -  Groningen

G25

20

25

30

 Propángáz 

G31

25

37

45

A fentiektől eltérő nyomás esetén nyomáscsökkentővel kell biztosítani a készülékekhez szükséges névleges gáznyomást.

Az előírt értékek be nem tartása kockázatot jelent a gázkészülékre és személyekre.

 

A mértékegységek átváltása:

 • 1 mbar = 100 Pa

 

A LEVEGŐ HŐMÉRSÉKLETÉNEK EMELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES HŐ

Q(kJ) = m × c × dT

 

Ahol:

Q(kJ): adott tömegű levegő hőmérsékletének emeléséhez szükséges energia [kJ]

m: a fölmelegítendő levegőmennyiség tömege [kg]

c: a fölmelegítendő anyag fajhője [kJ/kg/K]

 • levegő = 1 kJ/kg/K
 • víz = 4,18 kJ/kg/K

dT: hőmérséklet emelkedés [K vagy °C]

V: térfogat [m³]

 

Száraz levegő esetében:

 • a száraz levegő sűrűsége: 1 m³ száraz levegő tömege 1,25 kg => QkJ = 1,25 × 1 × V × dT
 • ugyanaz a képlet Wh-ban kifejezve => QWh = 0,34 × V × dT

 

Gratulálunk! Ön végigolvasta a műszaki segédletet,  ezért megajándékozzuk egy érintőképernyős tollal.

Kérem küldje el a solaronicskft@solaronics.hu e-mail címre a NYERTEM szót és a csomagküldési címet.

Tisztelettel:

Solaronics csapata

Vegye fel velünk a kapcsolatot!